Van de voorzitter…

Emiel Grootenboer vervult sinds de vorige Algemene Ledenvergadering officieel de rol van voorzitter van de Supportersvereniging, maar is al jaren lang lid van het dagelijkse bestuur. In deze rubriek zal hij regelmatig de actuele zaken binnen de vereniging bespreken.

 

Op het moment van het schrijven van dit stukje is het al halverwege januari. Toch wil ik een ieder die de supportersvereniging een warm hart toedraagt een goed en bovenal gezond 2018 toewensen. Onze nieuwjaarsreceptie is, in tegenstelling tot de algemene ledenvergadering, ook druk bezocht. Ik heb daar mijn welgemeende dank uitgesproken voor de inzet van al onze vrijwilligers die het afgelopen jaar zich met hart en ziel hebben ingespannen om o.a. de bar, de keuken en de fanshop draaiende te houden, en o.a de social-mediakanalen, sfeeracties en het laten rijden van de bus naar uitwedstrijden mogelijk te maken.

Een vereniging als die van ons moet het hebben van gemotiveerde en gepassioneerde vrijwilligers. Daarom herhaal ik hier ook mijn oproep aan supporters om zich aan te melden als lid en tijd vrij te maken om een vrijwilligerstaak op te pakken. De supportersvereniging zijn wij immers zelf en veel handen maken licht werk.

Naar aanleiding van de bestuursvergadering van januari heb ik contact gehad met de BVO. De sanitaire voorzieningen voor de vrouwen op de Westtribune heb ik onder de aandacht gebracht en zal worden opgepakt. Het verzoek van menig supporter voor het spelen van een oefenwedstrijd tegen onze vrienden van Racing Mechelen in de voorbereiding op het nieuwe seizoen ligt bij de BVO een stuk gevoeliger. Het niet houden aan de afspraken bij hun laatste georganiseerde bezoek aan onze wedstrijd met de opgelegde financiële sanctie tot gevolg ligt hieraan ten grondslag. (red. boete KNVB opgelegd als gevolg van vuurwerk tijdens de wedstrijd FC Dordrecht – De Graafschap op 20 oktober jl.)

Tot slot wil ik u erop wijzen dat er een ideeënbus is opgehangen in het home. Hierin kunt u alles kwijt aan het bestuur van de supportersvereniging. Natuurlijk kan dit ook via de site. Wij willen als bestuur makkelijk te benaderen en transparant zijn. Ook kunnen wij op deze manier gevoelens en ideeën die leven onder de supporters naar de BVO doorzetten.

 

Sportieve groeten,

 

Emiel Grootenboer.