Supportersavond met Hans de Zeeuw

Naar aanleiding van alle gebeurtenissen van de afgelopen weken vonden wij het wenselijk dat er weer een Supportersavond werd georganiseerd waar de BVO tekst en uitleg kan geven en supporters de nodige vragen kunnen stellen. Op donderdagavond 31 januari was het Supportershome bijna volledig gevuld met betrokken supporters die deze mogelijkheid met beide handen hadden aangegrepen. Voor wie niet aanwezig kon zijn, zullen wij de belangrijkste zaken met jullie delen via dit bericht. 

Allereerst een woord van dank aan eenieder die aanwezig was. Wij begrijpen dat dit soort avonden geladen zijn met emoties, maar wij zijn erg blij met hoe de avond is verlopen. Iedereen heeft elkaar de ruimte gegeven om vragen te kunnen stellen en deze te beantwoorden, op een manier die past bij de normen en waarden die wij in ons Supportershome hanteren. Daarnaast ook een woord van dank aan Hans de Zeeuw, Rik Maaskant, Peter Drijver, Claudio Braga, Olav Ouwerkerk en Johan Versluis voor hun aanwezigheid en bijdrage aan deze avond.

De avond word geopend door Emiel Grootenboer, voorzitter Supportersvereniging, waarna Hans de Zeeuw een korte inleiding geeft welke de noodzaak van deze avond verklaart. De resultaten zijn tot nu toe zeer teleurstellend, de verwachtingen waren een stuk hoger. De parallel met vorig seizoen is aanwezig, toen een opleving in de derde periode en deelname aan de playoffs iedereen uit eindelijk positief deed stemmen. Hoewel het niet realistisch is om dat nu weer te verwachten, geeft het wel het opportunisme in de voetbalwereld aan. Aan de hand van vragen vanuit de supporters kwamen de hieronder opgesomde en uitgeschreven onderwerpen aan bod:

 

Feyenoord
De samenwerking met Feyenoord, en met Norwich City, is een samenwerking. De angst bij de supporters is dat de club als satellietclub van Feyenoord zal dienen en weinig tot geen inspraak heeft in bijvoorbeeld de spelers die naar de Krommedijk zullen komen. Dit is het beeld wat bij veel supporters aanwezig is, maar vermoedelijk ook door voetballiefhebbers in heel Nederland zo gezien kan worden. Hans benadrukt dat het een gelijkwaardige samenwerking is, waarin FC Dordrecht een stem heeft in wie er naar Dordt komt en dat het een maximum van 5 spelers zal betreffen. Spelers die worden verhuurd aan Dordrecht kunnen niet buiten de transferperiodes teruggeroepen worden en zowel de club als de speler profiteren van een eventuele verkoop na afloop van de verhuurperiode. Door de samenwerking kan FC Dordrecht beschikken over spelers die normaliter buiten de financiële mogelijkheden van de club liggen. De huursommen die worden betaald door FC Dordrecht zijn lager dan de kosten van een contractspeler, waardoor er met het zelfde spelersbudget meer kan worden uitgegeven aan de eigen contractspelers. Het doel is om daardoor een categorie spelers te kunnen aantrekken die dit seizoen ontbreken. Ervaren spelers in de leeftijdscategorie 26 tot en met 28 jaar die als sterkhouder kunnen fungeren en ook de overige eigen spelers naar een hoger niveau kunnen tillen.
Er wordt gevraagd waarom FC Dordrecht niet zelf kan zorgen dat jeugdspelers kiezen voor FC Dordrecht en dat via die weg de samenwerking niet noodzakelijk is. Hier geeft trainer Claudio Braga het antwoord op dat de club ten alle tijde in de regio op zoek zal blijven naar de grootste talenten en dat die talenten bij FC Dordrecht op een hoger niveau kunnen trainen en spelen, waardoor zij langer bij Dordt kunnen blijven. Hiervoor zijn ook de gehuurde spelers en de aan te trekken ervaren spelers nodig, om te zorgen dat het niveau van de groep hoger wordt en zodoende die omgeving kan worden gecreëerd.
Een prangende vraag is uiteraard of Feyenoord de inspraak krijgt bij FC Dordrecht. Feyenoord, maar ook Norwich City, krijgt op geen enkele wijze zeggenschap over het beleid, de selectie of de organisatie bij FC Dordrecht. FC Dordrecht is en blijft de baas op de Krommedijk, aldus Hans. Of zijn persoonlijke, en algemeen bekende, voorkeur voor Feyenoord dit in de weg staat, is volgens Hans niet het geval.

 

Omzetting naar BV / financiële situatie
Per 7 februari zal de stichting FC Dordrecht omgezet worden in een BV (besloten vennootschap). Zonder in de details te treden, legt Hans uit dat dit voornamelijk nodig is om kapitaal aan te trekken in de vorm van aandelen. Met de personen die in het verleden geld hebben gestoken in een spelersinvesteringsfonds is de club in gesprek om die gelden om te zetten in aandelen. Hans geeft aan dat inmiddels 60 a 70 procent van deze personen toe hebben gezegd hieraan mee te werken. Een uitkering van dit fonds is op dit moment voor de club geen optie, daar hier geen middelen voor zijn. Enige andere mogelijkheid naast de omzetting in aandelen betreft een beperkte uitbetaling tegen finale kwijting. Met de resterende personen wordt hierover gesproken.
Op de vraag of deze aandeelhouders ook zeggenschap krijgen, kan Hans kort zijn, dat is namelijk niet zo. Ook over de financiële zijde is Hans duidelijk, er kan enkel besloten worden om eventuele winsten die FC Dordrecht maakt, deels als dividend uit te betalen aan de aandeelhouders, maar pas wanneer het negatieve eigen vermogen positief is. Er zijn geen afspraken over terugkoopverplichtingen.
Gerelateerd aan het bovenstaande wordt gevraagd naar een overname van de club door een externe koper. Hans en Rik vertellen dat er tot op heden drie keer de mogelijkheid is geweest om de club te verkopen. Hierbij valt niet te denken aan overnames zoals bij Den Bosch of Roda JC, waar een rijke buitenlander met een groot vermogen de club overneemt, maar door zo’n deal had FC Dordrecht in één keer van het negatieve eigen vermogen af kunnen zijn. Er is over gesproken, maar dit heeft niet geleid tot concrete biedingen, aangezien de club zelf de gesprekken beëindigd heeft. De derde en laatste keer is de club niet eens meer ingegaan op een uitnodiging, geeft Hans aan.

 

Stadion
Een vast item blijft het stadion, bij supporters door de vele plannen uit het verleden inmiddels een beladen onderwerp. Dit wordt erkend door Hans, die aangeeft dat het echter wel keihard nodig is om van FC Dordrecht weer een gezonde club te maken. Eind mei duidelijkheid over het meest recente plan vanuit de gemeente, waar een “nee” ook een antwoord kan zijn. De onduidelijkheid zorgt voor stilstand, tijd die FC Dordrecht keihard nodig heeft. Aanwezig is ook Marco Stam, die naast supporter, ook wethouder Sport is in de gemeente Dordecht. Hij geeft aan dat hij samen met Hans gewerkt heeft aan dit plan en erg tevreden is over de stappen die gezet zijn. Inhoudelijk kan het niet ingaan op het plan of de beoordeling door de gemeente daarvan, dat zal eind mei moeten volgen vanuit de gemeente, maar tegelijkertijd geeft hij aan dat “er nog nooit een plan zo ver is gekomen als dit plan wat er nu ligt”.

 

Overige vragen
Vanuit de supporters worden nog meer vragen gesteld, onder andere over de lege tribunes en de matige belangstelling van het Dordtse publiek in de club. Op de vraag hoe de club het stadion vol gaat krijgen, kan Hans enkel zeggen dat resultaten hier leidend in zijn. Als er perfect antwoord op deze vraag zou zijn, hadden de tribunes vol gezeten. Wanneer de resultaten goed zijn, is er belangstelling en is iedereen “ineens” al jaren fan van de club. Hans noemt een voorbeeld van mensen die bij de kaartverkoop voor de playoffs opdoken en nu nergens meer te bekennen zijn. Op de vraag of er niet eens een geste gedaan kan worden richting de supporters die nog wel blijven komen, in de vorm van bijvoorbeeld goedkope kaartjes of andere voordeelsacties, geeft Hans aan dit mee te nemen en hier naar te gaan kijken wat mogelijk is. Wel met de opmerking dat hier goed moet worden gekeken naar de manier waarop zodat ook seizoenkaarthouders een voordeel hebben. Daarnaast maakt Hans bekend dat de club de bus sponsort naar de uitwedstrijd tegen Helmond Sport op 8 februari (hierover meer informatie via het kopje Uitwedstijden op onze site).
Er worden enkele vragen gesteld over de kwaliteit van de faciliteiten in het stadion, het behoud van een plek als Klaus Place op de West tribune en het ontbreken van een “warme band” tussen club en supporters. Het centrale deel van het antwoord op deze vragen is de Supportersvereniging die namens de supporters op deze punten in gesprek is met betrekking tot deze zaken. Hans heeft de groei van de Supportersvereniging van 40 naar 140 leden in de afgelopen twee jaar dan ook als zeer positief ervaren en hoopt dat alle trouwe supporters die nog geen lid zijn die stap ook te zetten. Door middel van regelmatig overleg kunnen supporters hun wensen middels het bestuur van de SV kenbaar maken en tot resultaten komen.