Volgende stap gezet richting nieuw stadion

Op 7 december maakte FC Dordrecht en de Gemeente Dordrecht bekend dat zij een samenwerking zijn aangegaan met als doel een plan op te stellen voor een nieuw stadion. Dit betreft een plan waarin driekwart van het stadion vernieuwd word en er ook ruimte zal zijn voor de andere sportparkbewoners, breedtesport, zorg en onderwijs. In de afgelopen periode heeft er verkenning plaatsgevonden en zijn de uitkomsten voorgelegd aan het College van B&W. Vanaf morgen zal gestart met de tweede fase waarin het haalbaarheidsonderzoek zal worden gestart, welke uiterlijk 1 april 2019 afgerond zal moeten zijn. Dit is voor FC Dordrecht, maar ook de gemeente Dordrecht, een mijlpaal in het traject wat uiteindelijk zal moeten uitmonden in een vernieuwbouwd stadion.

Emiel Grootenboer, voorzitter van de Supportersvereniging, was vanmiddag aanwezig bij de persconferentie waarin dit nieuws werd medegedeeld. “Het is goed dat er schot zit in de ontwikkeling van dit stadionplan. Dit plan voor een multifunctioneel stadion, waarin niet enkel plaats is voor onze FC één keer in de twee weken, maar waar 24/7 activiteiten plaatsvinden. Het maatschappelijk karakter in dit plan is iets waar wij als Supportersvereniging ons goed in kunnen vinden. Uiteraard maken wij ons ook hard voor een goed Supportershome waar wij hopelijk nog vele overwinningen mogen gaan vieren!”