Hoe Maatschappelijk Financieren het sportpark Krommedijk mogelijk maakt

Geen gemeenschapsgeld in een voetbalclub!”, wij moeten dat al wekenlang aanhoren van de tegenstanders van de plannen voor het sportpark Krommedijk. Het zal veel mensen verbazen dat dat niet nodig is. Hoe dan?

Wat is Maatschappelijk Financieren?
De oplossing voor het financieren van het hele sportparkplan heet “Maatschappelijk Financieren”. Deze wijze van financieren is bedacht om zaken die een maatschappelijk belang dienen te kunnen realiseren. Officieel heet het Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB) mocht je het willen Googelen. Denk hierbij aan sociale woningbouw, onderwijs maar dus ook voorzieningen als het zwembad of dus een sportpark. Een commerciële geldschieter vindt het risico om geld uit te lenen voor dit soort projecten vaak te groot. Wanneer er geen geld kan worden afgelost heeft de geldschieter het eigendom van dit zwembad als onderpand. In tegenstelling tot een koophuis waar een hypotheek op rust, wordt voor het zwembad niet snel een nieuwe eigenaar gevonden. Zit de geldschieter met een onverkoopbaar object opgescheept en ziet zijn geld niet meer terug.
Een zwembad is iets wat het maatschappelijk belang dient (zwemles, sport en recreatie) dus goed voor de stad. Met “Maatschappelijk Financieren” kan het zwembad gebouwd worden dankzij een lening met een erg lage rente maar wél met een verplichte garantstelling. Zo heeft de geldschieter de zekerheid dat als de huur niet betaald wordt, een derde partij deze betaling overneemt. Een gemeente, die zeker vanwege de maatschappelijke functie het zwembad wil realiseren, kan die garantstelling verlenen. Zo kan je dus een zwembad bouwen met een lage rente, lage huurprijs en de eigenaar weet dat hij gegarandeerd zijn geld krijgt. Het allermooiste, de bewoners van de stad zijn ook blij want ze kunnen zwemmen.

Verhouding huur en onderhoudskosten
Het sportpark Krommedijk is verouderd zowel de accommodaties van de amateurverenigingen als het stadion van FC Dordrecht. Alle partijen betalen een huurprijs aan de gemeente, van deze huurprijs onderhoud de gemeente de voorzieningen. Huurprijzen zijn vastgesteld en mogen 1,5% per jaar stijgen maar de onderhoudskosten stijgen harder doordat er zoveel verouderd is. Er zal dus jaarlijks geld bij moeten vanuit de gemeente: geld dat de bewoners ophoesten, namelijk ons belastinggeld.
De gemeente wil heel graag dat haar bewoners sport beoefenen en faciliteert daarom een sportpark in de stad. Daar is geen discussie over, want het dient het maatschappelijk belang.
De verouderde faciliteiten zorgen echter voor meer kosten voor de gemeente.

Hoe biedt “Maatschappelijk Financieren” uitkomst voor sportpark Krommedijk?
Er zal hoe dan ook iets moeten gebeuren met het sportpark, een renovatie of verbouwing. Het eerste haalbaarheidsonderzoek beraamde de kosten van de opknapbeurt op 17 tot 20 miljoen euro. Dit is een bedrag wat geen enkele sportvereniging zelf zal kunnen betalen. Zelfs op het hoogste niveau kan dat niet, Ajax kan nooit zelf een stadion als de Arena betalen, Manchester City had ook de gemeente Manchester nodig om in een nieuw stadion te kunnen gaan spelen.
“Maatschappelijk Financieren” maakt het mogelijk om het benodigde geld met een lage rente en voordelige voorwaarden te lenen bij marktpartijen die het zelf te risicovol vinden. Daar zijn in het geval van sportpark de Krommedijk drie mogelijkheden voor bedacht: het Breedtesport-model (1), het Breedtesport en Zorg-model (2) en het Breedtesport, Zorg en BVO (3) model.

Model 1: Breedtesport
Met dit model zal er alleen breedtesport op het park gefaciliteerd worden, alleen de sportverenigingen dus. Kost minder maar levert ook minder op: alleen de huur van de sportverenigingen. De kosten van de aflossing plus rente en de onderhoudskosten zullen ieder jaar fors hoger zijn dan de inkomsten aan huur. Veertig jaar lang (zo lang duurt de aflossing) is het gat ongeveer 141.000 euro per jaar, totaal 5,9 miljoen belastinggeld dat bijgelegd moet worden.
Niet een hele goede investering wanneer het uiteindelijk 5,6 miljoen kost.

 

Berekening van de investering en exploitatie van het model breedtesport Bron: Maatschappelijk Financieren, presentatie 8-1-2020

 

Model 2: Breedtesport en zorg
Het park wordt uitgebreid met zorg en onderwijsfaciliteiten, denk hierbij aan kinderopvang, kantoorruimte voor zorg- en onderwijsinstellingen en initiatieven als bijvoorbeeld een sportschool. Er zal meer geïnvesteerd moeten worden want er moet ook meer gebouwd worden. De huurinkomsten stijgen, want naast de sportverenigingen zijn er nog meer huurders. De onderhoudskosten nemen uiteraard ook toe maar minder hard dan de stijging van de huurinkomsten. Per saldo levert dit een verbetering van de exploitatie van het park op, zoals dat mooi heet. Toch zal er veertig jaar lang nog steeds een kleine 50.000 euro per jaar bijgelegd moeten worden door de gemeente, ons belastinggeld dus. Totaal dus 2 miljoen euro aan gemeenschapsgeld.

 

Berekening van de investering en exploitatie van het model breedtesport en zorg/onderwijs Bron: Maatschappelijk Financieren, presentatie 8-1-2020

 

Model 3: Breedtesport, zorg en BVO
Om kosten te dekken zal de gemeente dus op zoek moeten naar nog meer mogelijkheden om extra huur te kunnen innen om dit sportpark uit de rode cijfers te trekken. Commerciële partijen zijn niet toegestaan, dat laat het bestemmingsplan van de gemeente niet toe. Onderwijs en zorg mogen, maar een bioscoop, supermarkt of fastfoodketen moeten elders in de stad een plek krijgen. De oplossing ligt echter veel dichterbij, er is namelijk nu ook al een huurder op het sportpark die een groot deel van de huuropbrengsten van de gemeente betaald, namelijk FC Dordrecht. De club betaald op dit moment 325.000 euro per jaar aan huur. Door de BVO toe te voegen aan het sportpark stijgt de investering met 6,5 miljoen voor het stadion maar nemen ook de huurinkomsten fors toe.
Met de extra kosten aan onderhoud, aflossing en rente, maar ook met de extra huur, komt de totale exploitatie van het sportpark nu ineens uit op 20.648 euro positief!
Dus is er veertig jaar geen belastinggeld nodig om het sportpark te faciliteren.

 

Berekening van de investering en exploitatie van het model breedtesport,zorg/onderwijs en BVO Bron: Maatschappelijk Financieren, presentatie 8-1-2020

 

Dit klinkt toch heel voordelig voor de gemeente, wat is het probleem?
Het probleem is dat de gemeente in haar coalitieakkoord heeft afgesproken dat er geen garantstelling kan worden afgegeven voor de club.
Dit plan vraagt echter wel om een garantstelling van de gemeente voor FC Dordrecht, aangezien een deel van de totale investering voor het stadion van de club is. Door niet garant te staan voor het stadion kan FC Dordrecht het geld voor het stadion niet lenen. De geldschieter gaat namelijk niks investeren zonder garantstelling. Hierdoor kan het winstgevende derde plan dus niet worden uitgevoerd.
Het coalitieakkoord laat dan wel plan 2 toe. Dit plan dat een verlies van een kleine 50.000 euro per jaar oplevert waar belastinggeld voor nodig is. De gemeente mag volgens het akkoord namelijk wel garant staan voor de breedtesport en de zorg- en onderwijsinstellingen.

Hoe nu verder, zijn er oplossingen?
Doordat de coalitie eigenlijk al nee heeft gezegd tegen het sportparkplan, blijft de situatie zoals het is: een erg verouderd sportpark met hoge kosten en uiteindelijk een renovatie van ons belastinggeld. Gelukkig staat de deur nog op een spreekwoordelijke kier, de gemeenteraad heeft het punt opnieuw op de agenda gezet nadat ze opnieuw en volledig geïnformeerd zijn. Dat heeft op woensdag 8 januari plaatsgevonden.
Nu zal het afwachten zijn wat verschillende fracties willen dat er gaat gebeuren, laten zij het zo of gaan zij het College vragen dit plan toch een kans te geven en verder uit te werken. Dan kan er bijvoorbeeld alsnog besloten worden om vanuit de gemeente een garantstelling af te geven voor het hele project, dus inclusief FC Dordrecht. Hierdoor wordt model 3 uitvoerbaar en kan de gemeente zonder gemeenschapsgeld het sportpark opknappen en exploiteren.

Waarom neemt de gemeente niet een klein beetje risico extra om zo uit de kosten te komen?
Dat vinden wij als Supportersvereniging dus ook. De coalitie ondersteunt bedrijven die in de gemeente komen ondernemen, maar deinst terug wanneer er een beetje lef en durf wordt gevraagd om zelf te ondernemen. Natuurlijk zal er goed moeten worden uitgezocht wat de risico’s kunnen zijn en hoe ze kunnen worden beperkt. In het huidige plan zijn al een aantal maatregelen opgenomen: de winst wordt als spaarpot gebruikt wanneer er (tijdelijk) geen huur betaald kan worden en de vergoeding die de club krijgt omdat het stadion wordt gesloopt wordt ook in deze pot gestopt. Zo heb je dus een financiële buffer. Uiteraard zal er moeten worden gezorgd dat er 40 jaar lang huurders zijn voor alle zorg en onderwijsfaciliteiten.
Plan 3 is dus voor iedereen het beste plan al houd je niet eens van voetbal. De gemeente behaalt zijn maatschappelijke rendement om een sportpark voor haar inwoners in stand te houden. De kosten worden gedekt door de huur van de gebruikers en dus kost het geen belastinggeld. Sterker nog: de huur van de zorg- en onderwijsinstellingen én FC Dordrecht zorgen voor winst.