Stadionplan gaat de verlenging in!

Dinsdag 28 januari was het sportpark Krommedijk het belangrijkste agendapunt van de gemeenteraad in Dordrecht. Het besluit van het college om een streep door dit plan te zetten, is door de raad unaniem teruggedraaid. Wel is duidelijk geworden dat een garantstelling voor de BVO er niet in zit. Hoe moeten wij dit resultaat nu zien?

Om het zo simpel mogelijk uit te beelden, de deur die door het college van burgemeester en wethouders al was dichtgegooid, is op verzoek van de gemeenteraad unaniem weer geopend. Zoals directeur Hans de Zeeuw zelf stelt, hij stond al op een kier maar de opening is nu groter geworden. Alle partijen uit de raad, zowel coalitie als oppositie, hebben het belang van een betaald voetbal organisatie in de stad Dordrecht onderstreept en geven hiermee aan dat de club toegevoegde waarde heeft. Wel zal de club zelf moeten opdraaien voor de kosten voor een eigen ruimte in een nieuw stadion, want de gemeente blijft bij het standpunt dat er geen garantstelling voor de club kan komen.

Is dit nu een goede of slechte uitkomst?
Het is een goede uitkomst in die zin dat het plan nu toch onderzocht moet gaan worden, waar het college er eerder een streep door heeft gezet. Het is een slechte uitkomst dat de club niet kan rekenen op een garantstelling en dus zelf de benodigde middelen voor een eigen ruimte in een nieuw of verbouwd stadion zal moeten opbrengen. Dat laatste is nu dus de voornaamste taak voor FC Dordrecht. De gemeente zal zich hard moeten maken voor de breedtesport.

Wordt er volgend seizoen gevoetbald op de Krommedijk?
Ja, FC Dordrecht zal volgend seizoen gaan voetballen. Dat heeft Hans aangegeven vanmiddag, want door dit besluit heeft de club tijd gekregen tot mei om aan de plannen te gaan werken. Twee maanden voor de start van het nieuwe seizoen is het vrijwel onmogelijk om nog te stoppen. Ook geeft hij aan inmiddels met een aantal potentiële nieuwe hoofsponsors in gesprek is.

Hoe gaat de club het nieuwe stadion aanpakken?
Het is niet reëel om te denken dat er nu een heel stadion in één keer gebouwd kan gaan worden. Er zal worden gekeken naar een gefaseerde verbouwing, die uiteraard begint met de hoofdtribune en mogelijk wordt de Zuidtribune hier in meegenomen.

Conclusie?
Wij kunnen trots zijn op wat wij met elkaar hebben weten te bereiken de afgelopen twee maanden. Als Supportersvereniging hebben we met jullie de koppen bij elkaar gestoken en hebben wij, samen met de club, ons steentje bij kunnen dragen in de algemene discussie rondom het sportparkplan. Door die inspanningen zijn de politieke partijen de meerwaarde gaan inzien van een BVO in de stad. Zij hebben gezien wat voor maatschappelijke rol de club speelt in ons leven, maar ook in die van anderen dankzij de maatschappelijke projecten die door de club worden georganiseerd. Afgelopen vrijdag hebben de meeste partijen van dichtbij kunnen zien hoe wij als supporters met elkaar het voetbal beleven en hoe het ons dichterbij elkaar brengt. Dat is iets wat niet onderschat mag worden en iedereen die daar op zijn of haar manier aan heeft bijgedragen, super bedankt.

Wij gaan de komende maanden door met waarmee wij begonnen zijn en zullen de politieke inspanningen zeer nadrukkelijk blijven volgen. Daarnaast blijven wij ons hardmaken voor de club in de stad in de hoop dat meer Dordtenaren de komende tijd de weg naar het stadion zullen vinden. Daar ligt voor jullie allemaal ook een taak, dus blijf je familie en vrienden bestoken met de vraag: “Ga je mee naar de FC?” en door bijvoorbeeld je wedstrijdshirt of sjaal te pas en te onpas te dragen. Hang de poster achter je raam of in de kantine van je werk, vereniging of school, het helpt allemaal!