Verslag Supportersavond met Hans de Zeeuw

Dinsdagavond 24 september was het Supportershome goed gevuld vanwege de geplande Supportersavond met Hans de Zeeuw als gast. Hij gaf tekst en uitleg over de ontwikkelingen bij de club en er was ruimte voor vragen vanuit de supporters. In ongeveer twee uur tijd is er veel besproken en hieronder vinden jullie een verslag van deze avond. Vanaf deze plek willen wij Hans bedanken voor zijn tijd en het uitgebreide verhaal dat hij heeft verteld. 

 

Voorzitter van de Supportersvereniging Emiel Grootenboer opent de avond en heet Hans de Zeeuw welkom bij de eerste Supportersavond van dit seizoen. Inmiddels is het een beproefd concept, waar Hans namens de BVO tekst en uitleg geeft over de lopende zaken bij de club en waar supporters de ruimte krijgen om hierover vragen te stellen.

 

Zoals ieder jaar, maar uiteraard al voor een veel langere periode, is het stadion één van de grootste onderwerpen van de avond. Het dossier “Krommedijk 2.0”, zoals het plan heet, omvat veel meer dan het stadion alleen, het gaat uiteindelijk over het gehele sportpark. Het plan is ingediend bij de gemeenteraad en zal op 24 oktober behandeld worden. Volgens de eerdere informatie was dit voor het zomerreces, maar toen is het onderwerp niet behandeld en dit is dus nu geagendeerd voor de zitting op de 24e. Dit is een “go or no go” moment voor dit plan, waar een “go” inhoudt dat het project naar de volgende fase kan gaan. Die fase houdt in dat de definitieve berekeningen gemaakt kunnen worden en de exacte invulling van het sportpark bepaald kan worden. Een “no-go” dwingt de club om te kijken naar een plan B, want dat is er, maar dat betekent wel dat het voor FC Dordrecht zeer lastig gaat worden om BVO-waardig te blijven. Alle focus ligt nu op het “Krommedijk 2.0” plan. 

 

De financiële kant van het plan is op orde en gebaseerd op maatschappelijk financieren. Dit houdt in dat er zaken als onderwijs, kinderopvang en bijvoorbeeld jeugdzorg een plek krijgen in dit plan. Daarnaast is er ook ruimte voor commerciële activiteiten zoals bijvoorbeeld tijdelijke huisvesting voor short stay doeleinden, denk hierbij aan huisvesting voor sporters, studenten en wellicht ook spelers van FC Dordrecht zelf. Dit zorgt ervoor dat de gemeente financieel niet hoeft bij te dragen aan dit plan, iets wat wettelijk ook niet is toegestaan.

Ook wordt toelichting gegeven op de investering in de verlichting, want de stadionlampen zijn vervangen door LED verlichting. De oude lampen voldeden niet meer, dus dit kon niet langer wachten. De keuze is op LED gevallen vanwege de besparing op de kosten van de elektriciteit, een mooie bijkomstigheid is dat er met deze lampen een lichtshow gegeven kan worden, zoals dat op dit moment enkel nog bij PSV en Ajax mogelijk is.
Over de aanpassingen die gedaan zijn ten behoeve van het geluid uit de speakers op de tribunes is Hans duidelijk, de kwaliteit is nog niet optimaal en er zal met de leverancier worden gekeken wat er nog aangepast moet worden om dit te verbeteren. 

 

Op de vraag wat dit plan onder de streep betekent voor de club, is het antwoord tweeledig. In eerste instantie zorgt het voor een BVO-waardig stadion met bijpassende faciliteiten voor staf, spelers en zeker ook de supporters. Verwacht wordt dat dit een aanzuigende werking heeft en dat de gemiddelde bezoekersaantallen zullen toenemen. In tweede instantie heeft dit uiteraard een positief effect op de begroting, die hierdoor zal toenemen. Uiteraard zijn de resultaten op het veld net zo belangrijk, dat wordt nogmaals onderstreept. 

 

De resultaten vallen tegen, daar is Hans eerlijk in. De verwachting op basis van de spelersgroep ligt hoger dan de plek waar FC Dordrecht nu staat. Er is daarnaast volop geïnvesteerd in de staf en begeleiding rondom de spelersgroep. Hierbij valt te denken aan diëtisten, een fitheidstrainer en een video analist. Zaken die voor andere clubs al heel normaal zijn, maar dat tot heden bij Dordt niet waren. Wat ook een impuls moet krijgen is de jeugdopleiding. Gestreefd wordt om het budget in de toekomst te verdubbelen. Vanaf komend jaar is het vanuit de KNVB verplicht om een Onder 21 elftal toe te voegen om het gat tussen de Onder 19 en de 1e selectie bij de BVO’s te verkleinen. Daarnaast helpt de professionalisering van de jeugdopleiding om jonge talenten ook bij FC Dordrecht zelf meer perspectief te bieden en hen daardoor langer bij FC Dordrecht te kunnen houden. Al blijft het lastig wanneer grote clubs als Feyenoord, Vitesse of Sparta geïnteresseerd zijn in een jeugdspeler. 

 

Vanuit hier is de stap naar de samenwerking met Feyenoord snel gemaakt. Inmiddels is al naar buiten gekomen dat FC Dordrecht niet geheel tevreden is met de uitwerking hiervan. Diverse potentiële versterkingen kwamen om diverse redenen niet naar Dordrecht. De komende tijd zal de samenwerking worden geëvalueerd worden met Feyenoord en wordt dit punt uiteraard meegenomen. Daarnaast zal de invoering van de verplichte Onder 21 ook effect kunnen hebben op de samenwerking. Ook de samenwerking met Norwich City is nog steeds actief, helaas is Savvas Mourgos momenteel geblesseerd. Door de promotie van Norwich naar de Premier League hebben zij nu spelers waarvoor een stap naar Dordt eigenlijk te groot is. Daarom wordt daar nu specifiek naar de U23 van Norwich gekeken voor mogelijke versterkingen. 

 

Er wordt gevraagd naar de invulling van de functie technisch directeur, aangezien Peter Drijver is vertrokken bij de club. Hans geeft aan dat op korte termijn de functie nog vacant blijft, maar dat er wel een lijst met namen is. De beoogde kandidaat moet passen bij de middelen die FC Dordrecht tot haar beschikking heeft.
Hierop aansluitend wordt gevraagd naar spelers die zijn vertrokken en of de huurspelers niet de plekken van spelers overnemen die bij Dordt onder contract staan. Hans geeft aan dat de trainer de keuzes maakt over wie er speelt en dat de huurlingen niet in de basis moeten staan. Het beleid is nog steeds zo dat Dordt inzet op jonge spelers die een langer contract krijgen. Dit wil niet zeggen dat iedereen ook blijft, er moeten altijd keuzes worden gemaakt en dat gaat in overleg met de technische staf. Ook zijn er spelers waarvan verwacht werd dat zij zouden vertrekken, uiteindelijk gebleven omdat het om uiteenlopende redenen niet tot een transfer kwam. 

 

Er wordt door meerdere supporters geconstateerd dat er weinig zichtbaar is vanuit de club over hoe zij de jeugd betrekken bij de club. Hier wordt vooral de aanwas van supporters op de tribunes bedoeld. Hans geeft aan dat de club hiervoor regelmatig in contact is met bijvoorbeeld de regionale amateurverenigingen en scholen. Tegelijkertijd geeft hij ook aan dat er nog stappen zijn te zetten qua presentatie van de club op de sociale media. Dit moet moderner en beter aansluiten bij de jeugd. Beperkende factor is tot op heden de mankracht die beschikbaar is. Oproep aan de supporters is om hier zelf ook een rol in te spelen door familie en vrienden mee te nemen naar het stadion, alle hulp is en blijft welkom!

 

Of FC Dordrecht zich ook in het vrouwenvoetbal gaat begeven wordt er gevraagd. Dat is wel een wens, maar de KNVB heeft voor dit moment geen plek voor Dordt in de hoogste competities in verband met de landelijke dekking die zij willen. Toch zal de club op korte termijn wel willen starten met een soort beloftenelftal voor de talentvolle meiden uit de regio.

 

Als laatste wordt er gevraagd naar wat de vooruitzichten zijn als het stadion er niet gaat komen, om welke reden dan ook. Zoals eerder aangegeven wordt het dan een lastig verhaal om FC Dordrecht BVO-waardig te laten zijn. Er is uiteraard een plan B, want Hans geeft duidelijk aan de club niet in de steek te zullen laten. Alle energie gaat nu in plan A, dat is het belangrijkste.
Er wordt gevraagd naar hoe Hans het tot nu toe ervaart bij FC Dordrecht en of hij waardering voor zijn werk voelt. Hij geeft aan dat de eerste twee jaar moeilijk waren, maar dat hij inmiddels met veel plezier naar de club komt en dat hij blij is om dit werk te mogen doen. 

Namens de Supportersvereniging sluit Conchita hierbij aan en geeft aan dat wij als supporters blij mogen zijn met een BVO die altijd dichtbij en bereikbaar is. Ook bedankt zij Hans voor zijn aanwezigheid op deze avond.