Van het bestuur… (augustus 2023)

Vrijdag start het nieuwe seizoen echt, te beginnen met een thuiswedstrijd tegen NAC Breda. De voorbereiding heeft mooie uitslagen opgeleverd, maar het competitievoetbal zal moeten uitwijzen wat dat waard is. Ook de Supportersvereniging gaat weer vol energie het nieuwe seizoen in. In deze mail willen wij met jullie delen over de laatste ontwikkelingen vanuit het bestuur.

  • Uitkomsten overleg met club
  • Aanpassingen in en rondom het Supportershome
  • Contributie 2023-2024
  • Vooraankondiging Algemene Ledenvergadering

Uitkomsten overleg met club

Na afloop van het seizoen is er overleg geweest met Soufiane Haddad, commercieel manager van FC Dordrecht. Wij hebben met hem de uitkomsten van de enquête doorgenomen en hebben samen een aantal actiepunten opgesteld. Het belangrijkste en meest zichtbare is het verbeteren van de entree van het stadion, zodat dit een gezellig ontmoetingspunt wordt waar supporters zowel voor als na de wedstrijd samen kunnen komen. Aan de exacte invulling wordt nog gewerkt, maar als Supportersvereniging hebben wij reeds drie steigerhouten plantenbakken aangeschaft, waarmee de ruimte voor de supporters afgebakend kan worden.

De club heeft momenteel al actie ondernomen door het gedateerde en ongebruikte kassahok te laten weghalen. Er wordt gekeken naar wat er op die plek voor in de plaats kan komen

Aanpassingen in en rondom het Supportershome

Zoals benoemd in het eerste punt, zijn er drie steigerhouten plantenbakken gekocht. Deze dienen als afbakening van een rechthoek voor het Supportershome. Wij zijn ook bezig om materialen vanuit het stadion te hergebruiken en zo een aantal zitjes te maken. Vrijwilligers vanuit de club gaan dit voor ons proberen te realiseren! 

Daarnaast is een deel van het houtwerk aan de buitenzijde van het Home vervangen, aangezien hier veel rotte stukken tussen zaten. Het was de bedoeling om in de zomerstop de buitenboel volledig opnieuw te verven, maar zoals jullie gemerkt hebben was het nogal regenachtig en dat is niet ideaal bij schilderwerken. Dit staat nog wel op de planning voor dit kalenderjaar. Hier zal wel hulp nodig zijn vanuit jullie, de leden. 

Contributie 2023-2024

Het nieuwe verenigingsjaar betekent ook dat er weer contributie geïnd zal gaan worden. Hiervoor zijn wij echter afhankelijk van de club, want vele van jullie hebben een seizoenkaart en zijn dus via die kaart gratis lid. Wij ontvangen de lijst met seizoenkaarthouders eind augustus, want er komen nu nog steeds seizoenkaarthouders bij. Lidmaatschap kost ook dit jaar 10 euro voor het hele seizoen, mits je dus geen seizoenkaart hebt. 

Leden van de Club van 50 betalen nog steeds 25 euro, maar wij zullen bij de Algemene Ledenvergadering(ALV) voorstellen dit bedrag te verhogen naar 50 euro. Inmiddels hebben enkele leden proactief aangeboden nu al 50 euro te willen betalen, maar de verhoging geldt pas voor iedereen als deze op de ALV is goedgekeurd door de leden. Om het nog complexer te maken, Club van 50 leden met een seizoenkaart krijgen uiteraard 10 euro korting, aangezien dit deel door de seizoenkaart wordt “betaald”.

In september krijgen alle huidige leden een mail met daarin het bedrag aan contributie wat van toepassing is, inclusief de instructie hoe deze te betalen. 

Vooraankondiging Algemene Ledenvergadering

Momenteel wordt gewerkt aan de afronding van de stukken voor de Algemene Ledenvergadering. Ook de Kascommissie rondt momenteel haar controle van de financiële stukken af.  Zodra dit gereed is, zullen wij een datum bepalen en ontvangt iedereen per mail een uitnodiging plus documenten die worden besproken. Wij hopen dat de ALV eind september of begin oktober kan plaatsvinden. Dit zal op een doordeweekse avond in het Supportershome zijn, tenzij het aantal aanmeldingen groter zal zijn dan de capaciteit van het Home toelaat. 

Wij hopen dat jullie zo weer op de hoogte zijn van de zaken die spelen en net als wij weer staan te trappelen om aan het nieuwe seizoen en verenigingsjaar te beginnen. Wij zijn iedere wedstrijddag geopend, op de vrijdagen kan je vanaf 18:30 uur in ons Supportershome terecht voor een drankje en kan je je laten verrassen met het Supportersbroodje dat iedere week weer anders zal zijn! Na de wedstrijd blijven wij net zo lang open als dat het gezellig is!