Huisregels Busreis

Samengevat

  • Door een kaartje te kopen voor de bus van BVO FC Dordrecht en Supportersvereniging FC Dordrecht ga je akkoord met het busreglement
  • Er kan gefouilleerd worden op eigen alcoholische dranken, drugs, vuurwerk, wapens, etc
  • Roken is in de bus nergens toegestaan
  • Geen alcohol onder de 18 jaar
  • Maximaal 2 alcoholische dranken per passagier op de heenreis, indien er geen volledig verbod is opgelegd.
  • Aanwijzingen van stewards of busbegeleiders dienen ten aller tijde te worden opgevolgd
  • Schades aan de bus worden verhaald op de passagier die deze heeft aangericht

Er wordt vanuit gegaan dat iedereen die meereist met een bus van de BVO FC Dordrecht en de Supportersvereniging zich sociaal opstelt en rekening houd met de andere supporters die in de bus zitten. Enkel op deze wijze is de bus voor iedere supporter een plezierige aangelegenheid.

Busreglement Supportersvereniging FC Dordrecht

1. Het busreglement geldt voor alle busreizen naar uitwedstrijden van BVO FC Dordrecht. De busreizen worden georganiseerd door de Supportersvereniging FC Dordrecht en de BVO FC Dordrecht. Elke andere vorm van een georganiseerde bus kan enkel in overleg met BVO FC Dordrecht en valt onder de verantwoordelijkheid van BVO FC Dordrecht.

2. Door het aanschaffen van een plaatsbewijs van de door BVO FC Dordrecht en/of de Supportersvereniging FC Dordrecht georganiseerde busreizen, gaat men akkoord met het vastgestelde busreglement.

3. Iedere supporter kan conform de richtlijnen van de KNVB worden gefouilleerd door stewards op verboden zaken zoals drank, vuurwerk, (slag)wapens etc. Bovendien kan door de reisleiding controle plaatsvinden op een geldig busbewijs en (seizoen)clubcard cq uitkaart of identiteit, bij aanschaf van een kaartje of op zowel de heen als terugreis. Kaarten voor de busreizen zijn persoonlijk en dus niet overdraagbaar aan derden.

4. Het is verboden te roken in de bus. Bij een verre uitwedstrijd zal er een extra stop(s) worden ingelast voor de rokers. (Dit alleen indien er voldoende tijd is).

5. Supporters dienen op de terugreis in dezelfde bus te gaan zitten als op de heenreis.

6. Bij het te laat arriveren bij de vertrek- of aankomstpunten van de bussen, zowel op de heen- als de terugreis zal geen restitutie van betaalde reiskosten plaatsvinden. Houd voor de vertrektijden of wijzigingen hiervan altijd de website of sociale media kanalen van de BVO FC Dordrecht en Supportersvereniging FC Dordrecht in de gaten.

7. Supporters met een landelijk stadionverbod of onder invloed van drugs of alcoholische drank zullen worden geweigerd.

8. In het vooroverleg tussen BVO FC Dordrecht en de thuisspelende club wordt bepaald wat de regel inzake alcohol in de bus is. Er geldt een algemene regel dat er maximaal 2 alcoholhoudende consumpties per persoon mogen worden genuttigd op de heenreis. Er is geen restrictie bij de terugreis. Er kan worden besloten dat er geen verkoop van alcohol is toegestaan op de heenreis, bijvoorbeeld bij duels die als risicowedstrijd worden aangemerkt.

9. Er wordt geen alcohol verkocht aan personen jonger dan 18 jaar. Eveneens zal er worden opgelet dat personen onder 18 niet in bezit zijn van alcoholhoudende dranken. Dit alles volgens de alcoholwet. Mochten er toch personen onder de 18 jaar in het bezit zijn van alcohol waarvan de busleiding niet van op de hoogte is dan zullen eventuele boetes ten allen tijde verhaalt worden op deze personen.

10. De supporters worden geacht zich te gedragen volgens de normaal geldende waarden en normen en dienen te allen tijde de aanwijzingen van de stewards en/of busbegeleider op te volgen.

11. U kunt aansprakelijk worden gesteld voor de door u aangerichte schades aan de bus en/of personen en/of goederen. Indien noodzakelijk is BVO FC Dordrecht of de Supportersvereniging FC Dordrecht gerechtigd de benodigde gegevens te verstrekken aan betrokkenen en/of Politie.
Hier wordt het slaan op ruiten, openen van nooddeuren of noodluiken, schade aan toilet, vervuilen van de bus en andere in het verlengde liggende daden onder verstaan.

12. BVO FC Dordrecht en/of de Supportersvereniging FC Dordrecht kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele diefstallen, vermissingen, misdragingen en schades tijdens busreizen.

13. Supporters die zich niet houden aan het busreglement worden in de toekomst voor alle andere uitwedstrijden uitgesloten. Eventuele verdere of andere sancties zijn ter beoordeling van het bestuur van BVO FC Dordrecht en/of de Supportersvereniging FC Dordrecht.

14. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van BVO FC Dordrecht en de Supportersvereniging FC Dordrechtvoor eventuele bindende voorwaarden.

N.B.: Dit reglement is opgesteld om te voldoen aan de regels vanuit het vooroverleg dat wordt gehouden bij wedstrijden in het Nederlandse betaalde voetbal. Daarnaast zijn de regels ook bedoeld om te zorgen dat het bezoeken van een uitwedstrijd middels een bus van de BVO FC Dordrecht en Supportersvereniging FC Dordrecht op een veilige en prettige wijze verloopt, conform alle sociale normen en waarden.