Supportershome

Het Supportershome is gevestigd op de parkeerplaats van FC Dordrecht. Door vrijwilligers is dit gebouw omgebouwd tot een gezellig clubgebouw met een dubbele bar en kleine keuken. Het Home is geopend op wedstrijddagen, anderhalf uur voor de aftrap tot ruim na de wedstrijd. De bar is geopend voor een biertje of een fris en wanneer de keuken geopend is, kan je ook genieten van een supportersbroodje of kleine maaltijd.

Het Supportershome is niet beschikbaar voor verhuur aan particulieren, zijnde geen lid van de vereniging. Het Home wordt verder enkel verhuurd aan stichtingen, verenigingen of bedrijven op basis van beschikbaarheid vrijwilligers en goedkeuring door het bestuur.Huishoudelijk regelement

Onderstaand reglement bevat huisregels van het Supportershome van de Supportersverenging FC Dordrecht. U bent verplicht om u aan deze regels te houden. Bij overtreding van een huisregel kan zonder aanzien des persoon de toegang worden ontzegd en/of de politie worden ingeschakeld. In het geval van een incident zal de Supportersvereniging hiervan melding doen bij de BVO en de politie. De reglementen kunnen te allen tijde worden aangepast en gewijzigd en gelden in opdracht van de Supportersvereniging FC Dordrecht.

Samengevat

  • In het Supportershome werken enkel vrijwilligers, respect is op zijn plaats
  • Volg de aanwijzingen van de gastheren op
  • Roken is overal in het Supportershome verboden
  • Geen alcohol onder de 18 jaar
  • Geen eigen consumpties
  • Geen drugs
  • Geen agressie of ander ongewenst gedrag
Toegang

Het Supportershome is vrij toegankelijk voor alle supporters op wedstrijddagen. Toegang tot het Supportershome kan geweigerd worden, indien de onderstaande huisregels niet nageleefd worden. Personen met een stadionverbod zijn voor de duur van het verbod niet welkom in het Supportershome.

Gedrag & instructies

Bij dronkenschap en/of onder invloed zijn van drugs en/of het vertonen van afwijkend gedrag ten opzichte van personeel en/of medegasten wordt de toegang ontzegd. Aanwijzingen van de gastheren dienen strikt te worden opgevolgd. Indien aanwijzingen niet opgevolgd worden, kan de hulp van de politie worden ingeschakeld.

Drugs

Het gebruik en/of handel in soft- en harddrugs is ten strengste verboden in het Supportershome en in een straal van 25 meter rondom het Supportershome. Bij constatering hiervan wordt de toegang ontzegd, en eventueel, de politie ingeschakeld. U dient er rekening mee te houden dat, indien u wordt betrapt, zonder pardon voor onbepaalde tijd de toegang tot het Supportershome aan u wordt ontzegd.

Drankgebruik

Alcoholgebruik is niet toegestaan voor personen onder de 18 jaar, tevens is het niet toegestaan om alcoholhoudende dranken te laten kopen door personen onder de 18 jaar. Mocht dit worden geconstateerd is de eventuele boete die zal worden opgelegd voor de overtreder en bij minderjarigen is deze boete voor de ouders.
Bij overmatig alcoholgebruik van een bezoeker is de gastheer conform de wet verplicht om verdere nuttiging van alcohol te weigeren voor deze bezoeker. Dit geldt ook wanneer het vermoeden er is dat iemand anders alcoholische dranken aanschaft voor een beschonken persoon.

Roken

Roken in het Supportershome is niet toegestaan in welke vorm ook. Het gebruik van rookwaar, analoog en elektronisch is niet toegestaan. Roken is enkel toegestaan op het terras, maar ook hier rekening houdend met niet-rokers. Wij gaan hier uit van sociaal gedrag van onze bezoekers.

Wapens

Het is ten strengste verboden om in het bezit te zijn van schiet-, slag- of steekwapens. Bij constatering hiervan wordt de toegang ontzegd, en eventueel, de politie ingeschakeld. U dient er rekening mee te houden dat, indien u wordt betrapt, zonder pardon voor onbepaalde tijd de toegang tot het Supportershome aan u wordt ontzegd.

Schade en vernielingen

De Supportersvereniging FC Dordrecht is niet verantwoordelijk voor vermissing of beschadiging van uw eigendommen in het supporterscafé. Gasten zullen persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de schade, die zij mogelijk in het Supportershome aanrichten.

Eigen consumpties

Het meenemen en nuttigen van zelf meegebrachte drank of etenswaren is in het Supportershome niet toegestaan, tenzij hier nadrukkelijk toestemming voor is verleend vanuit de gastheer of een bestuurslid.