Over de supportersvereniging

De Supportersverenging heeft een eigen Supportershome dat dankzij de steun van leden is gebouwd.

Het Supportershome is op wedstrijdendagen voor en na de wedstrijd geopend voor een drankje. De aangrenzende Fanshop is een uur voor en een uur na de wedstrijd geopend. Zowel de Fanshop als het Supportershome wordt bemand met vrijwilligers vanuit onze leden. Onze vereniging kan enkel bestaan door de inzet van deze vrijwilligers, vanzelfsprekend is onze dank voor de inzet van deze mensen zeer groot!

De Supportersvereniging heeft de organisatie van de busreizen naar uitwedstrijden overgedragen aan de club, maar verzorgt nog wel de catering in de bussen. Ook dit gebeurt op vrijwillige basis.

Het bestuur van de Supportersvereniging heeft structureel contact met de BVO over supporterszaken. Wij assisteren de club waar mogelijk en vormen een klankbord namens onze leden voor de club.

Wie doet wat

Bestuur Vacant (voorzitter)
Frank Berkhout (secretaris)
Vacant (penningmeester)
Egide van der Heide (algemeen)
Jasper Ophorst (algemeen)
Jasper Bosch (algemeen)
Supportershome Egide van der Heide (horeca)
Frank Berkhout (beheerder)
Fanshop Frank Berkhout / Elisa Kuster
Kascommissie Sacha Ferrier
Ruurd Brand
Activiteitencommissie vacant
Supporterscoördinator (rol vanuit de BVO) Jan van Nieuwenhoven
Alex Oldenziel